FPT báo lãi hơn 2.500 tỷ đồng trong quý 1/2024, doanh thu từ thị trường nước ngoài tăng trưởng mạnh

Với kết quả đạt được sau 3 tháng đầu năm, tập đoàn đã thực hiện khoảng 23% kế hoạch đề ra.

Tập đoàn FPT vừa công bố kết quả kinh doanh sơ bộ 3 tháng đầu năm 2024 với doanh thu ước đạt 14.093 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 2.534 tỷ đồng, lần lượt tăng 20,6% và 19,5% so với cùng kỳ 2023.

Lợi nhuận sau thuế 3 tháng đầu năm đạt 2.160 tỷ đồng, tăng 19,4% so với cùng kỳ 2023. Trong đó, lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 1.798 tỷ đồng, tăng 20,4% so với cùng kỳ năm trước. EPS tương ứng đạt 1.416 đồng/cổ phiếu.

Mảng Dịch vụ CNTT thị trường nước ngoài tiếp tục đạt mức tăng trưởng cao, doanh thu ghi nhận 6.999 tỷ đồng, tương đương với mức tăng gần 29% so với cùng kỳ 2023, nhờ mức tăng trưởng mạnh mẽ đến từ thị trường Nhật (+33,5%) và APAC (+32,9%), thúc đẩy bởi nhu cầu chi tiêu cho công nghệ thông tin lớn tại các thị trường này, đặc biệt là chi tiêu cho chuyển đổi số.

Doanh thu chuyển đổi số trong quý 1/2024 đạt 2.956 tỷ đồng, tăng trưởng 36% so với cùng kỳ, tập trung vào các công nghệ mới như Cloud, AI/Data Analytics, Product Engineering…

Doanh thu ký mới đạt 9.818 tỷ đồng (giảm khoảng 3%), chủ yếu do FPT đã đẩy sớm việc ký mới vào cuối năm 2023. Lũy kế 3 tháng đầu năm 2024, FPT tiếp tục ghi nhận nhiều đơn hàng lớn từ thị trường nước ngoài, thắng thầu 15 dự án lớn với quy mô trên 5 triệu USD, bằng 2,5 lần so với cùng kỳ năm trước, tập trung chủ yếu tại thị trường Nhật và Châu Á – Thái Bình Dương. Số lượng khách hàng đóng góp doanh thu trên 500 ngàn USD là 129 (tăng 33%), đặc biệt số lượng khách hàng đóng góp doanh thu trên 1 triệu USD là 60 (tăng 25%).

Với mảng Dịch vụ CNTT trong nước, nhờ những nỗ lực đẩy mạnh hợp tác với khối chính phủ, bộ ban ngành và thúc đẩy mảng kinh doanh điện toán đám mây và trí tuệ nhân tạo cho các doanh nghiệp trong nước, doanh thu đạt 1.472 tỷ đồng, tăng trưởng 4,6%. LNTT tương ứng đạt 41 tỷ đồng, tăng mạnh 130%. Hệ sinh thái sản phẩm Made-by-FPT tiếp tục đà tăng trưởng mạnh mẽ, ghi nhận doanh thu 498 tỷ đồng (tăng 89,3%) nhờ tính ứng dụng cao cho cả khối Doanh nghiệp lẫn khối Chính phủ.

Khối Dịch vụ Viễn thông duy trì mức tăng trưởng bền vững với doanh thu đạt 3.885 tỷ đồng và LNTT đạt 805 tỷ đồng, lần lượt tăng 5% và 11,4% so với cùng kỳ năm trước.

Khối Giáo dục cũng tiếp tục mức tăng trưởng doanh thu 26% lên con số 1.776 tỷ đồng trong 3 tháng đầu năm 2024. Mới đây, FPT đã cất nóc dự án Tổ hợp giáo dục FPT tại Thanh Hóa và nhận được Giấy chứng nhận đầu tư Tổ hợp Giáo dục tại Huế, qua đó tiếp tục tăng cường hiện diện trên cả nước.

Năm 2024, FPT đặt ra mục tiêu doanh thu 61.850 tỷ đồng (~2,5 tỷ USD) và lợi nhuận trước thuế 10.875 tỷ đồng, đều tăng khoảng 18% so với kết quả thực hiện năm 2023. Với kết quả đạt được sau 3 tháng đầu năm, tập đoàn đã thực hiện khoảng 23% kế hoạch đề ra.

Bắc Kiên

An ninh Tiền tệ

 

Leave a Comment