Đề nghị chi 181 tỷ thực hiện GPMB dự án Làng Đại học Đà Nẵng

(VNF) – Giám đốc Đại học Đà Nẵng Nguyễn Ngọc Vũ kiến nghị Quốc hội, Chính phủ xem xét, ưu tiên bố trí vốn cho các dự án Đại học Đà Nẵng từ nguồn nguồn ngân sách trung ương trong kế hoạch vốn trung hạn 2021-2025.

Đề nghị chi 181 tỷ thực hiện GPMB dự án Làng Đại học Đà Nẵng

Một phần đất bỏ hoang của dự án Làng Đại học Đà Nẵng.

Tại buổi làm việc đoàn công tác của Quốc hội do Phó chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương dẫn đầu, Giám đốc Đại học Đà Nẵng Nguyễn Ngọc Vũ kiến nghị Quốc hội, Chính phủ xem xét, ưu tiên bố trí vốn cho các dự án Đại học Đà Nẵng từ nguồn nguồn ngân sách trung ương trong kế hoạch vốn trung hạn 2021-2025 để tập trung thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng nhằm sớm chấm dứt tình trạng quy hoạch treo kéo dài, nhất là về phía tỉnh Quảng Nam.

Trước mắt, Giám đốc Đại học Đà Nẵng xin ưu tiên bố trí vốn cho dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng tại phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam với tổng mức đầu tư 181 tỷ đồng từ nguồn dự phòng 1.000 tỷ đồng trong kế hoạch vốn trung hạn giai đoạn 2016-2020.

Bên cạnh đó, Đại học Đà Nẵng cũng mong muốn Quốc hội và Chính phủ ủng hộ chủ trương phát triển Đại học Đà Nẵng thành Đại học Quốc gia Đà Nẵng nhằm góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước nói chung và khu vực miền Trung và Tây Nguyên nói riêng; Đà Nẵng cần quan tâm chỉ đạo hoàn thành việc giải phóng mặt bằng 40ha và giao đất cho Đại học Đà Nẵng để chuẩn bị triển khai dự án vay ODA 100 triệu USD của Ngân hàng Thế giới vào đầu năm 2022.

Theo Giám đốc Đại học Đà Nẵng Nguyễn Ngọc Vũ, dù được Chính phủ quan tâm ưu tiên bố trí 1.000 tỷ đồng và Đại học Đà Nẵng đã rất nỗ lực xây dựng, nhưng do thay đổi pháp luật về đầu tư nên dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng tại phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam với tổng mức đầu tư 181 tỷ đồng không thể triển khai mặc dù đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt chủ trương đầu tư.

Trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, Đại học Đà Nẵng đã đề xuất vốn cho công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, nhất là phía Quảng Nam. Tuy nhiên, do nhu cầu vốn rất lớn trong khi ngân sách nhà nước lại đang gặp khó khăn nên Chính phủ không thể bố trí vốn đầu tư từ ngân sách trung ương cho Đại học Đà Nẵng để tiếp tục triển khai dự án.

Ngoài ra, ông Nguyễn Ngọc Vũ cho biết, theo quy định của pháp luật đầu tư công, dự án giải phóng mặt bằng phải có cấu phần xây dựng nên cần vốn đầu tư lớn, kế hoạch đầu tư và sử dụng rõ ràng nên thủ tục chuẩn bị đầu tư phức tạp, khả năng tiếp cận nguồn vốn khó khăn hơn; việc hoàn thành giải phóng mặt bằng toàn bộ phạm vi quy hoạch Đại học Đà Nẵng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam trong 1 giai đoạn trung hạn là khó khả thi, cần phải phân kỳ cho nhiều giai đoạn. Bên cạnh đó, việc huy động vốn từ nguồn xã hội hóa và các dự án PPP cho giải phóng mặt bằng và tái định cư khó khăn hơn các dự án đầu tư xây dựng.

Leave a Comment