Archive

Chưa được phân loại

Bên cạnh làng đại học Đà Nẵng sắp có khu đô thị quy mô 820 ha

Chưa được phân loại THỊ TRƯỜNG TIN TỨC

Đề nghị chi 181 tỷ thực hiện GPMB dự án Làng Đại học Đà Nẵng

Chưa được phân loại

Kết nối đường và cầu qua sông Cổ Cò, BĐS Nam Đà Nẵng khởi sắc